'בית ספר' ללא ספר- כשהספר נשאר בבית…

'בית ספר' ללא ספר- כשהספר נשאר בבית…

לא ללכת לבית הספר בהוראה ובפקודה,

זהו הרי חלומם המתוק של כל ילד וילדה.

אך מה לעשות? למציאות חוקים משלה

ומהר מאוד מתגלה לילדים המתוקים, שזה לא כמו שזה נשמע.

התפקיד שלנו כמבוגרים האחראיים חשוב ומאתגר,

להרגיע, לארגן, להנחות, להנגיש, לתווך וגם למסגר:

להרגיע באמצעות גישה אופטימית ואת החרדות למתן ואף למגר,

להקדיש יחדיו מחשבה, כיצד את הבית וגם את סדר היום- לארגן,

להנחות כיצד יש לנהוג באירועים המזדמנים במצב המיוחד,

להנגיש במידה ולתווך את הדיווחים הרבים של השדרנים,

וה-עניין:

לקבוע את העיתים ללימודים ואת הגבולות של "צריכת" המסכים.

דילוג לתוכן