ההתבוננות וההקשבה

התבוננות והקשבה שתיהן יכולות ברוכות,

התבוננות והקשבה הכרחיות ללמידה,

משפרות ומשדרגות בכל קנה מידה.

תנאי הכרחי לשכלול ושדרוג יכולות,

מאפשרות הן ספיגה ומטייבות מחשבות.

התבוננות והקשבה שתיהן יכולות ברוכות,

צמד חמד הן, שלובות זו בזו ומשלימות.

לכן, דאג שיהיה לך מזאת וגם מזאת.

דילוג לתוכן