מעולמות בחיי הילדים

שלושה עולמות קיימים בחיי הילדים,

שלושתם דומיננטיים ובהחלט חשובים,

משפיעים הם במינון זה או אחר בכל תקופה ובכל שלב,

באופן ישיר ובאופן עקיף גם.

העולם המשפחתי הוא חממת הגידול,

בעולם של סוכני החינוך- אקדמיה וחיברות.

והעולם הווירטואלי, מהווה מרחב מרתק ואינסופי

לתקשורת ולמימוש מיומנויות מגוונות ללומד העצמאי.

בכל אחד מן העולמות נקבעים בהכרח חוקים,

אך מה קורה שהאחד את השני לעיתים (קרובות) סותרים??

והילד?     אנה הוא בא?

בדומה לסיסמוגרף, רגיש ומדוייק בכל הווייתו,

קולט הוא ומגיב למתרחש בסביבתו.

לכן תקשורת מיטבית חיונית בממשקים שבין העולמות,

תקשורת בה הקשבה הדדית והבנת האחר הן היסודות.

תקשורת כזאת לא מובנת מאליה וקריטית ללא כל ספק,

וכאשר היא במיטבה-תצמיח ותקדם את ילדים,

תביא לרווחתם הנפשית, ואף להישגיות ולמצויינות בלתי מבוטלים.

דילוג לתוכן