עולם האינטרנט כחלק בלתי נפרד מצמיחה והתפתחות המבנה המשפחתי

כיום קיים מאבק תודעתי בין המסגרת המשפחתית למרחב הוירטואלי, לא אחת אנחנו שומעים את מובילי דעת הקהל, בעיקר מתחום החינוך, מביעים את עמדתם על השפעות המרחב הוירטואלי על עיצוב דמותו של הבוגר המתפתח.

איך נכנס העולם כולו דרך המסכים אלינו הביתה? איך מנהלים משפחה עם כל הכפר בגלובלי שנכנס הביתה ומביא עימו צונמי של ערכים מגוונים ואפשרויות אינסופיות?

בסדרה של הרצאות נעמוד על כל אחד מהמרחבים המשפיעים ומערכת היחסים ביניהם.

האינטרנט בשירות הצמיחה המשפחתית, כך נתחיל בדיאלוג אמיתי עם ילדינו…

אז מה היה לנו פה?

במערכת הזו נמצאים שני "שחקנים" מרכזיים: המערכת המשפחתית והמרחב הוירטואלי.

המשפחה בהגדרתה מתאפיינת בתמורות הרבות שחלו במבנה ובתפיסת מושג 'המשפחה', החל בשינוי בהגדרת מבנה המשפחה שהפכה ממבנה פטריאכלי מובהק המורכב מזוג הורים (אבא ואמא) וילדיהם, למבנה בעל אפשרויות רבות, שחסר הגדרה חד משמעית ובו כל חיבור אפשרי וכלה, בערכי היסוד של המשפחה שבעבר התאפיינה בהרכב סל ערכים המובילים ומקדמים את המשפחה (כקבוצה) ובמשפחה המודרנית אנו עדים לקידום והעצמת הייחודיות של כל אחד מבני המשפחה, הצמחה שלא בהכרח מקדמת באופן ישיר ומיידי את המשפחה (כקבוצה), ואין באמור הבעת עמדה תומכת או מסתייגת בתהליכי התמורה.

מתוך סך התמורות ניתן לראות שהמשפחה המודרנית היא זו שמגדירה את אופייה, את גבולות האחריות שלה, את סמכויותיה ואת חלוקת הסמכויות בתוכה.

בסיס קבלת ההחלטות על מהותה של המשפחה המודרנית (אופייה, גבולות האחריות ותחומי הסמכויות) נובע מסל הערכים המתפתח במשפחה ומושפע גם מסל הערכים שמקדמים במרחב החברתי בסביבה בה נמצאת המשפחה. העולם המערבי מקדם תהליך של שבירת המוסכמות בנוגע למהותה של המשפחה ויוצר בירור ופתיחות מחודשת למונח 'סל הערכים המשפחתי'. את בחינת ההשפעות והתמורות ניתן לחלק את לשני חלקים מרכזיים:

  1. הקשר הזוגי: מחקרים רבים עוסקים בעימות בין שתי תפיסות עולם ביחס לקשר הזוגי: האחת – מקדשת את החופש האישי והשנייה – מקדשת את תודעת השייכות והערבות ההדדית.
  2. הורים וילדים: בתחום זה עולה הדילמה המפגישה בין שני העולמות, האחת בוחנת את מעמדם של ההורים – בעלות, זכות, אחריות והשילוב ביניהם, והשנייה מתבוננת על מעמדם של הילדים כנושאי זכויות או כבעלי צרכים של צמיחה והתפתחות.

העולם הוירטואלי האינטרנט מהווה ספריה אלקטרונית רחבה, עם אפשרויות שליחה וקבלה דו כיוונית ובזמן אמת של מסרים של קבצים משחקים, וידאו, אודיאו, הכוללים רדיו וסרטים באורך מלא.

גדל דור חדש שרגיל להתקשר, ליצור ולצרוך דרך האינטרנט ונוצרת תרבות שלמה המבוססת על האינטרנט. תרבות הצריכה ולא רק במובן החומרי, שמרחיבה On going את מקורות המידע, מאפשרת שימוש באמצעים ללא הגבלת מרחק, שפה או היכרות. מצב המחייב בסיס של ערכים חברתיים שונים מאלו הקיימים בסביבה הקרובה המאפשרת גישה בלתי אמצעית.

הסוגיות שעולות מכניסת עולם האינטרנט לחיינו מתמקדות בשני ערוצים מרכזיים:

  1. מהם כללי האתיקה החברתית המחייבת בסביבה החדשה?
  2. אלו ערכים חברתיים "נולדים" מהשימוש בסביבת האינטרנט המאפשרת את מהותו של הכפר הגלובלי?

מהתבוננות בגורמים המשפיעים על הנושא הנבחן ניתן לראות כי בסיס האתגר בין שני העולמות, המשפחתי-המכיל את הרב דורי ועולם האינטרנט-המכיל רב תרבותיות, נעוץ בבחינת סל הערכים בשני העולמות ובחירה מושכלת של תהליך בבחירת סל הערכים שיאפשר להצמיח הורות מאושרת, המקדמת את המבנה המשפחתי כולו ואת כל אחד מהפרטים במשפחה הגרעינית.

תהליך בחירת סל הערכים מהווה חלק מתוך תהליך רחב של היכרות עם העולמות על יתרונותיהם והסכנות הטמונות במקרה של שימוש לקוי בכל אחד מהם.

על כל אחד מהחלקים המסומנים בצהוב, נעסוק בהרצאה בנפרד.

דילוג לתוכן