סוכני החינוך

איך מצליחים לעמוד בכל הדרישות ולהמשיך להיות ממוקדים בהצמחת הילדים? 

המסגרות הפורמליות/הממלכתיות עומדות בתווך בין הגדרות המדינה לצורכי הקהילה. מטרות משרד החינוך כפי שהוגדרו לקראת שנה"ל תשפ"א ומפורטות במסמך מתנ"ה, ראו קישור "מתנ"ה תשפ"א . מהוות את המסגרת התפקודית אותה נדרשת המערכת לקדם.
מסמך מתנ"ה
המסגרות הפורמליות מהוות חלק בלתי נפרד מנוף הקהילה בה הן נוכחות.

האם כולנו שותפים לאותן מטרות?
כיצד הדבר בא לידי ביטוי, אם בכלל?

המסגרות הבלתי פורמליות רבות ומגוונות ותלויות לא מעט במדיניות החינוך של הרשות המקומית החל מתנועות הנוער, דרך חברת המתנ"סים ועד ליוזמות פרטיות המובילות תחומים חברתיים וערכיים המותאמים לצורכי הקהילה.

דילוג לתוכן