השתלמות לצוותים חינוכיים

"הדיאלוג האימוני" כדרך חינוכית.

השתלמות בת 30 ש"ש, הפורסת בפני הצוות החינוכי את יישום עקרונות האימון האישי והפסיכולוגיה החיובית בעשייה החינוכית.

"חוסן נפשי ואיתנות רגשית כמפתח לצמיחה"

השתלמות בת 30 ש"ש, העוקבת אחר

פיתוח דפוסי חשיבה מקדמת בסביבה מאתגרת.


 

 

 

 ה"אני המקצועי",
המורה כמאמן בכיתתו. 

השתלמות בת 30 ש"ש עם אפשרות להרחבה     ל-60 ש"ש, המבנה את עקרונות האימון בניהול כיתה ובצמיחה מקצועית של כל אחד מאנשי הצוות החינוכי.

הרצאות נוספות לצוותים חינוכיים

"הפסיכולוגיה החיובית בשירות החינוך"

"ה- E...GO שלי ואני"

"מקומה של הקהילה בביה"ס כמוביל בקהילה"

"אתגרי ההורות בעידן המתחדש"

"יועצות מייצרות השקט בין קורונה לשגרה"

דילוג לתוכן